Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


w collection

odosdesign

És una col·lecció d’armaris per la llar, en la que amb un mateix sistema constructiu, proposem un ventall de frontals diferents de gran versatilitat.

La proposta de sòcol ens ajuda a integrar la col.lecció amb la resta d’elements de l’estança, oferint continuïtat i absorbint peces auxiliars i de decoració.