Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


freestyle

Josep Turell
Un sistema multifuncional que trenca geometries rígides, s'adapta a l'espai útil i s'estructura d'acord amb els volums que hi ha al seu al voltant.