Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


odeon

JOSEP TURELL

Odeon permet la creació d'espais moderns, acollidors i sobris en menjadors, sales d'estar i biblioteques. Alguns mòduls diferenciats, i les múltiples combinacions d'acabats que sorgeixen de la combinació entre xapes i laques mates o brillants, li donen personalitat al programa.

El seu sistema constructiu es basa en costats i sobres estructurals de 45mm d'espessor units mitjançant biaix a 45º, el disseny del qual embelleix exteriorment la caixa sense necessitat d'afegir sobres o sòcols.

El contenidor per a elements audiovisuals amb frontal de vidre transparent permet el pas directe del senyal emès pel comandament a distància.
Tant en portes abatibles, elevables, o batents, com en els calaixos, el sistema d'obertura i tancament és mitjançant polsador “push and pull”, amb extracció total de les guies en l'expulsió. Tots els elements tenen el mateix acabat exterior i interior.