Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


alfín

Josep Turell

Fixa o extensible, amb un acabat homogeni o barrejant textures i colors de fustes i laques, la taula Alfín encaixa a la perfecció amb els programes dels nostres catàlegs, amb mobles de tendències diverses o en qualsevol tipus d'ambient contemporani.

Una taula diferenciada en la qual destaca el bloc que conformen els terminals del sobre amb les seves potes, reculades molt lleument per no reduir espai útil.

Un suplement opcional de 70 cm., equipat amb guies d'alumini, permet ampliar la seva capacitat amb summa facilitat.