Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


level

odosdesign

Per a quina pàgina vaig?
T'ho mereixes, després de tot el dia ha arribat el moment de dedicar-te temps a tu. Un bon llibre? Segueixes llegint.

LEVEL és una versàtil tauleta auxiliar que el seu sobre pot girar 360° entorn del tub metàl·lic que l’uneix a la base, i que conté un pistó que permet graduar la seva altura, a 40 o 55 cm, mitjançant una simple pressió.

Ambdues característiques faciliten el seu ajust a diferents necessitats, augmentant la seva funcionalitat i diversificant la seva imatge.