Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


contenidors

Transformar el caos en ordre
Armaris i calaixeres, útils per a l'eficàcia: els contenidors d'ARLEX design

Una oficina sense sistemes d'arxiu no funcionarà. I una oficina amb sistemes d'emmagatzematge d'informació inadequats possiblement serà encara pitjor. Organitzar, catalogar i sistematitzar la documentació és part integral del treball que ha de dur-se a terme amb la màxima cura. Des del més habitual i diari fins a la documentació més important i valuosa, tot ha de trobar el seu lloc i estar llest tan aviat com sigui possible.

Els armaris C.O.D. i Sènior són la resposta d'ARLEX a la necessitat d'emmagatzematge i arxiu en el treball. Tant en els contenidors bilaminats dissenyats per a entorns operatius, com en els de fusta per a ambients executius i semidireccionales. ARLEX combina el disseny d'alta qualitat amb la funcionalitat necessària per generar un entorn de treball eficient.