Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


direccional

Guia amb estil
El top de la gamma de mobiliari d'oficina: el direccional d’ARLEX design

Definir mobiliari de direcció no està relacionat amb la grandària o la sumptuositat. Un moble és direccional, quan el prestigi s'expressa en tots els seus nivells. És un moble que amb la seva mera presència aconsegueix transmetre una sensació de serietat, representativitat i eficàcia, capaç de posar a gent en millors condicions de treball.

Aplomb i FD205 són les sèries de mobiliari que ARLEX design ha realitzat per crear ambients de treball d'adreça. Materials com l'acer, l'alumini, el vidre i la fusta són matèries primeres utilitzades per donar vida i crear formes, fruit d'un escrupolós i detallat treball de projecció, que possibilita definir fins al més mínim detall.