Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


P600

Extras

UBIS – DANIELE DEL MISSIER

La paret de vidre simple
Perfils d'alumini i estructura de vidre per a un nou concepte de paret divisòria

La paret P600 revoluciona el concepte tradicional de paret divisòria. La P600 reemplaça l'estructura tradicional interior de barres creuades en les quals poden fixar-se panells. La P600 es basa en estructura de suport, feta de perfils fixos d'alumini en terra i sostre, on s'allotja un panell de vidre o de fusta o de melamina.

El concepte de muntant vertical es veu substituït per les juntes seques de policarbonat, que garanteix nivells de transparència que no es poden obtenir mitjançant mètodes tradicionals. Aquesta sèrie no es basa en mòduls estàndard, s'adapta a cada altura i a cada ample que requereixi l'obra, sent una instal·lació un projecte exclusiu i fet literalment a mesura.

Transparència
Un dels conceptes claus subjacent a aquesta divisòria és crear la màxima transparència. S'aconsegueix mitjançant la inserció de perfils especials de policarbonat adhesiu transparent entre els panells de vidre adjacents. Els entorns resultants són característics per la seva continuïtat visual. La penetració de la llum del dia genera espais d'una atmosfera d'absoluta neteja i lluentor.
Privacitat
Depenent del context i el disseny del projecte es poden aplicar diferents tractaments a la superfície del vidre: acidificar-ho amb diferents graus d'opacitat, serigrafiat en vinil amb múltiples formes i dibuixos, i pintat amb infinites gammes de colors. Això ens permet ajustar la privadesa visual de cada tram divisori, des del nivell mínim a la total oclusió, sense perjudicar els nivells necessaris de transparència lumínica.