Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


P600s

Extras

DANIELE DEL MISSIER – Ufficcio R&S FARAM

Simple i senzill

"Menys és més". La famosa frase de l'arquitecte Mies Van der Rohe resumeix perfectament el concepte de la simplicitat i el minimalisme de la P600s. És cert que el disseny i la fabricació d'un producte, que és d'ús complex, és més fàcil de simplificar.

L'obtenció del màxim resultats en rendiment, des dels mínims recursos i mitjans, és una actitud correcta en una cultura dominant d'avui dia. P600s s'ha dissenyat amb aquesta filosofia per poder donar el màxim rendiment, tant en aïllament acústic com en transparència. El resultat global obtingut, és que en la P600s "menys és més".

Mínima i fina
P600s és una divisòria que s'ha dissenyat per garantir la màxima lleugeresa visual al mateix temps que assegura un alt nivell d'aïllament acústic. L'elegància i l'essència encaixen en tots els tipus de medi ambient. La P600s ressalta sense comprometre l'ambient arquitectònic, donant lluminositat als espais que delimita.
Flexibilitat
La integració perfecta amb l'arquitectura dels seus voltants: partició transparent amb porta corredissa en vidre temperat de 12 mm, amb tirador de rosteix vertical en tub d'acer i pany vertical pivotant.