Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


P900

Extras

DANIELE DEL MISSIER – FARAM I+D

Multi funcionalitat
I+D en estat pur, sobre una divisòria: La P900

La nova mampara P900 representa el punt d'arribada d'un recorregut de recerca i experimentació desenvolupat per FARAM en el sector de les divisòries. En ella s'han reunit tots els aspectes amb la finalitat de fer un producte complet, elegant, funcional i adaptable a qualsevol tipus de situació.

A la base del sistema es troba un profund estudi del funcionament estructural, concebut sobre un únic perfil en extrusió d'alumini, fixat a paviment i sostre, que permet instal·lar qualsevol versió de panell o porta i garanteix una continuïtat visual independentment de la tipologia de tancament.
Un innovador sistema d'encaix dels panells, assegura una gran rapidesa en els temps de muntatge i al mateix temps una gran reducció de la quantitat de material i components necessaris per a la instal·lació de la mampara.

La suma
Innovació tecnològica, elegància en el disseny, versatilitat en les prestacions, flexibilitat d'ús, velocitat d'instal·lació, gràcies a la ductilitat dels components, totes les característiques més importants en un sistema divisori se sumen en la P900, permetent realitzar configuracions a doble vidre, vidre simple o cec, amb la finalitat de cobrir el major ventall de funcions requerides en un edifici modern per a oficines.
La mampara essencial
L'objectiu que aconsegueix la divisòria P900 és obtenir un sistema per crear ambients funcionals i elegants utilitzant una reduïda quantitat de components respecte a una mampara convencional i al mateix temps, adaptar-se a qualsevol tipus de configuració espacial o d'ús, conferint un aspecte de prestigi al co njunt sense comprometre el nivell de prestacions.