Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


tabique armario

Extras

ARLEX I+D

Aprofitar l'espai
Dividir i emmagatzemar en un mateix concepte: L'Envà armari de ARLEX design

Dividir espais amb envà armari significa donar una doble funció a la paret, a part de disposar de l'armari, estem generant particions que vistes per la seva cara posterior no es diferenciessin en gens, d'una divisòria simple.

Crear ambients de disseny ha de repercutir negativament en la funció principal d'una oficina, emmagatzemar dossiers, carpetes, fulles o qualsevol material que hagi d'usar-se en l'àmbit laboral, es pot realitzar gràcies a la multi funcionalitat del Paredi Armari.

Un sol acabat per a diferents productes
Realitzar una obra sencera amb diferents sèries de ARLEX design, ens permet sempre treballar amb els mateixos acabats. Portes de pas, mampares divisòries, mobiliari, paredi armari, tot de la mateixa fusta i de la mateixa arrel. Quan això succeeix, es deixen de transmetre simples imatges per passar a crear ambients càlids i acollidors que transmeten sentiment.