Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


Innovació

Un dels factors clau que ens permeten perdurar des de 1964 és l'aportació constant de noves tecnologies a la nostra estructura empresarial, entesa aquesta com un conjunt global i en permanent desenvolupament que abasta tant les activitats de fabricació com les de gestió de recursos humans, econòmics, materials o intangibles.

En Arlex, la innovació tecnològica suposa una inquietud sostinguda per la incorporació i maneig de tot tipus d'eines de nova generació, així com la possibilitat d'evolucionar amb solucions renovades, tant a l'àrea de producció com en aspectes administratius o comercials.
La innovació suposa, en definitiva, la gasolina per al motor de Arlex. Sense ella es veuria frenat el nostre creixement i limitat el camí cap a una major competitivitat.