Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


Medi ambient

Un dels valors més decisius en els resultats d'una empresa és la seva reputació, i ser coneguts com una empresa l'interès de la qual va més enllà del propi capital i que crea valor, és el que ens distingeix respecte a unes altres que es limiten a fabricar.
Aquesta és la visió que inspira a ARLEX en l'àmbit de la política mediambiental, i per això va generar una cadena de producció sostenible que en 2.006 va obtenir la certificació ISO 14001 conformi es respecten amb rigor les normes establertes sobre aquest tema.

ARLEX incorpora des de la fase de disseny del mobiliari, el principi de reciclatge dels materials, amb el que es compromet a fabricar productes ecològics i sostenibles des de l'origen dels mateixos. D'altra banda Arlex ofereix la possibilitat del certificat FSC conforme es produeix sota aquests paràmetres.