Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


Producció

ARLEX disposa d'una planta productiva de 14.000m², ampliable fins a un màxim de 35.000 m², equipada amb maquinària de tecnologia punta i una gestió integral informatitzada. Com a resultat, pràcticament la totalitat dels processos de fabricació, des de la selecció i preparació de matèria primera fins a l'embalatge final del producte acabat, són interns i es controlen pel nostre departament de qualitat.

El departament tècnic i el de disseny permeten satisfer necessitats puntuals o atípiques, i el nostre departament de logística, recolzat quan és necessari per transport i muntadors propis, garanteixen la instal·lació del mobiliari en els terminis i condicions previstes.