Go to: Content » | Main menu » | Information menu »


Qualitat

La qualitat és la base de tot el funcionament a ARLEX, estant tan interioritzada la seva consecució que s'ha convertit en el pilar fonamental de la producció. A partir d'ella es desenvolupen les característiques i particularitats que definiran a cadascun dels nostres productes.

Des de la fase de selecció en l'aprovisionament de matèria primera, fins al subministrament del producte acabat als nostres clients, Arlex vetlla per l'estricte compliment de les normatives de qualitat vigents, punts les específiques d'Espanya com les generals de la Comunitat Europea .