Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Arlex DESIGN, S.L. (NIF B63618847)
Domicili fiscal:
CARRER VIA EUROPA (POL. INDUSTRIAL PLA DE LLERONA), 40 -42
Codi postal 8520
Municipi FRANQUESES DEL VALLES
Telèfon: 93 633 47 01
Correu electrònic: arlex@arlex.es 

 

Amb quina finalitat seran tractades les dades?

La informació que sigui facilitada pels interessats, serà tractada per Arlex DESIGN, S.L. amb les següents finalitats:

• Gestionar la relació amb clients i usuaris;

• Gestionar les consultes efectuades;

• En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a Arlex DESIGN relacionat amb les seves ofertes d'ocupació, aquestes dades seran tractades per participar en els procediments de selecció de personal.

• Gestionar la relació comercial mitjançant l'enviament d'informació als clients, usuaris i interessats.


Amb aquestes dades no s'enviarà publicitat en base a decisions automatitzades com l'elaboració de perfils sense consentiment de l'interessat.

 

Quant de temps seran conservades les dades?

La conservació de les dades de caràcter personal que siguin proporcionades es limitarà:

• Mentre duri la relació comercial;

• Mentre l'interessat no s'oposi a el tractament o sol·liciti la supressió de les dades;

• Mentre les dades s'hagin de conservar per una obligació legal.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades es fonamenta en:

• execució d'un contracte o relació contractual, per al cas dels clients i proveïdors;

• consentiment exprés obtingut de l'interessat, per al cas dels interessats que sol·licitin informació i / o contactin amb el Responsable;

• interès legítim i subsidiari del responsable, per al cas dels altres clients.

En el cas que hagi marcat la casella corresponent, la base legal per enviar informació sobre serveis, accions, comunicacions i / o butlletins; és el seu consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment.

 

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals recollides seran controlades i processades pel Responsable del Tractament de dades. Addicionalment, les dades personals poden ser processades o controlades conjuntament per qualsevol de les empreses de el grup empresarial, format en l'actualitat per:

Arlex BARCELONA, SA (NIF A59540252)
Carrer Salvador Espriu, 29 - BJ, 08005, Barcelona
Les dades de caràcter personal que puguin ser tractades pel responsable no seran comunicades a cap altre tercer, ni s'utilitzaran per cap altra finalitat, tret que:

• La comunicació es faci en compliment d'una obligació legal;

• La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del Responsable;

• La cessió de dades es realitzi a proveïdors i col·laboradors i sigui necessària per a la prestació de servei contractat.

 

Transferències Internacional de dades

Podem transferir la informació personal que recollim sobre vostè a països diferents de país en el qual la informació originalment es va recollir. Aquests països poden no tenir les mateixes lleis de protecció de dades que el país en el qual ha proporcionat inicialment la informació. Quan transferim la seva informació a altres països, la protegirem com es descriu en aquesta Política de Privadesa i aquestes transferències compliran amb la llei aplicable. Els països als quals podem transferir les dades personals que recollim sobre vostè poden estar:

• Dins de la Unió Europea

• Fora de la Unió Europea

Quan transferim dades personals des de la Unió Europea a països o organitzacions internacionals que es troben fora de la Unió Europea, la transferència es realitza sobre la base de:
a. Decisió d'adequació de la Comissió Europea;

En absència d'una decisió d'adequació, altres motius legalment permesos, com ara: (a) instrument jurídicament vinculant i executable entre autoritats o organismes públics; (B) normes corporatives vinculants; (C) clàusules estàndard de protecció de dades (anteriorment anomenades clàusules model) adoptades per la Comissió, etc.

 

Quins són els drets que pot exercir?

• Qualsevol persona té dret a obtenir informació del Responsable sobre si està tractant dades personals que li concerneixen o no.

• Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que es van recollir.

• En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 de l'RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament seran conservats per exercir o defensar reclamacions.

• Els interessats poden oposar-se a el tractament de les seves dades amb fins de màrqueting o publicitat, inclosa l'elaboració de perfils.

En virtut de el dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'ls a un altre responsable o empresa.

• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades: l'interessat té dret a no estar subjecte a una decisió basada únicament en el processament automatitzat, inclosa la creació de perfils, si aquest perfil produeix un efecte legal sobre la persona interessada o el afecta de manera significativa.

• Quan el tractament de dades es basi en el consentiment, tal com estipula l'art.7 de l'RGPD, l'interessat pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

 

Com pot exercir els seus drets?

• Mitjançant correu electrònic: arlex@arlex.es, degudament signat mitjançant certificat digital, o adjuntant còpia del seu document d'identitat, i indicat l'objecte de la seva petició i justificació.

• Mitjançant comunicació escrita, i còpia del seu document d'identitat, a l'adreça postal a Carrer Via Europa (Pol. Industrial Pla de Llerona), 40 -42 - 08520 - Les Franqueses De l'Vallès - Barcelona

 

Quines vies de reclamació hi ha?

En el cas que consideri que els seus drets no han estat adequadament atesos, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, i com a exemple, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( AEPD).
 
Data d'actualització: 01/01/2021