Caja Rural del Sur

Arquinur + (bau)m arquitectura - Sevilla

Caja Rural del Sur - Arlex

Ordre, elegància i claredat en un espai innovador

Proyecto Caja Rural del Sur

El projecte buscava assolir un ordre intern que reforcés la claredat dels espais. Tres peces principals organitzen la nova planta i, com a illes centrals, organitzen totes les circulacions i divideixen les diferents àrees sense necessitat de passadissos

Panells de fusta amb portes enrases i frontals de lames realcen el minimalisme del perímetre i les illes centrals. Els interiors de les sales més representatives es revesteixen de panells ranurats de fusta, per realçar la condició de volum independent dins de la sala, perseguint la idea de “caixa dins de caixa”.

El control de la privadesa dels espais, garantint la transparència quan era necessària i la independència visual i acústica en altres casos, juntament amb el confort visual van ser dos dels conceptes principals.

Materials, colors i textures es van estudiar per produir alhora una sensació de calma i un fort caràcter representatiu, i intentar aconseguir una certa elegància intrínseca a l'espai. El confort acústic es veu reforçat a més per l'ús d'un sistema sense ponts acústics de doble mampara per a les particions, panells de fusta ranurada i pel revestiment de vinil reciclat trenat per a terra.

 

 

Galeria Projecte Caja Rural del Sur

Projecte en col·laboració Arlex & Arquinur + (bau)m arquitectura