Hotel Las Terrazas

Hotel Las Terrazas

Ambient lluminós, càlid, senzill i acollidor. Importància de la llum i el seu reflex sobre els materials nobles seleccionats. Revestiments naturals, colors suaus, terra, pedra, sorra, per als coixins i cortines, coordinats amb la fusta clara de roure del sòl, sempre amb una confecció senzilla i sense artificis. Caràcter contemporani però alhora disseny intemporal, tons neutres, elements discrets i funcionals. Criteri unificador. La proposta es redueix als elements necessaris. L'equipament de les habitacions es realitza amb un sistema modular laminat en blanc, en cadascuna de les tipologies es disposa d'un sòcol lineal per unificar i matitzar l'espai, als quals s'hi adossen els diferents elements, llits, escriptoris i prestatgeries lineals, tots ells amb un disseny de línies geomètriques pures. D'aquesta manera, el conjunt s'interpreta com una entitat adaptada a les dimensions de cada estança.

El criteri d'unificar l'conjunt del mobiliari es reforça amb el sòcol lineal i el propi cercle del llit, tots dos col·locats a la mateixa alçada i amb dimensions coincidents. El paviment és continu, fusta de roure clar, a tot l'espai, incloent-hi els banys, on es mantenen els mateixos criteris de disseny que a l'habitació, amb línies geomètriques pures on la elecció dels materials, sens dubte, aporta el caràcter serè i acollidor a l'hotel. Cura en el tractament de la llum, il·luminació indirecta sobre el capçal per donar calidesa a l'espai, buscant una atmosfera acollidora en accedir a l'habitació.