L’Oréal

AGUIRRE NEWMAN, ARQ. MARIA CRUZ MUÑOZ (DISEÑO INTERIOR) MADRID

L’Oréal

El nou edifici de L’Oréal a Madrid cobreix una superfície total de 18.000 m² distribuïts en set plantes. Conté oficines, cafeteria, àrea de recepció i demostració per a visitants i zones comunes per als empleats. Està concebut amb tecnologia de nova generació en control d'acústica i climatització, mantenint un estricte respecte quant a normativa mig ambiental.

Les oficines estan equipades, aproximadament, amb 8.000 metres quadrats d'envans divisoris entre els quals s'ha fet una versió especial amb secció superior transparent i cega en la zona inferior, i amb panells decoratius horitzontals.