Vida Caixa

BCA Blanch + Conca Arquitectura Barcelona - 2017

Vida Caixa

En les noves oficines centrals de VidaCaixa, s'han utilitzat per a les 10 plantes operatives i direccionals la mampara de doble vidre i cega, buscant una màxima transparència i un elevat confort acústic. Les portes seleccionades han estat de doble vidre enrasades per totes dues cares amb la mampara.

En la planta baixa s'ha utilitzat una mampara de vidre simple amb portes batents de vidre emmarcat. En les zones operatives s'ha creat un element divisor a mitjana altura combinat novament amb panells cecs i de vidre.