Vero Montijano

RIMIRIM DESIGN  és un estudi d'interiorisme que fa projectes complets des de les primeres idees fins a una clau en mà. Sempre tenint en compte les necessitats del client. Cada projecte es planteja de manera individualitzada. El seu valor principal rau en l'atenció exquisida a cadascuna de les fases que suposen projecte d'interiorisme. Dissenyen cadascun dels espais tenint en compte els aspectes importants que els proporciona el client i tractant amb especial cura els detalls. S'adapta l'espai a les necessitats del client i, per tant, es crea una àrea única i diferenciada.
La nova seu d'oficines de RM ARQUITECTURA i RIMIRIM design respon als nous conceptes d'espais, el model dels quals de lideratge es basa en l'accessibilitat, la transparència, la col·laboració i l'eliminació de jerarquies, de manera que el seu exemple sigui inspirador per a la resta dels treballadors. Dotar el treballador d'un ampli rang d'  espais per triar on i com vol treballar en funció del tipus d'activitat  que realitzeu a cada moment, amb independència de la seva posició jeràrquica, serà la base de l'organització moderna. Des de reunions entre grups de treball, passant per trobades informals o moments que exigeixin de privadesa, concentració o relaxació.

RM ARQUITECTURA és un estudi d'arquitectura amb seu a Palma que ofereix un servei integral a totes les fases d'un projecte: edacció, execució i recepció. L'equip d'arquitectes tècnics, aparelladors i enginyers en edificiació fan seguiment des de la fase de redacció del projecte amb el suport del Project-Facility Manager i el Dissenyador d'interiors, fins a les fases d'execució i recepció del projecte amb el suport del Project Manager.