CrousCalogero

CrousCalogero

"La nostra manera de treball és simple: busquem arribar a l'essència de les coses eliminant allò superflu i mantenint sempre en el centre a l'ésser humà.

No som partidaris dels objectes "escultura", aquells que cal admirar a distància; volem que els nostres objectes transmetin el desig de ser tocats i observats de prop.

La funcionalitat és un requisit de base que donem per descomptat i sobre el qual tractem de suggerir una història, feta de memòries i sensacions, que generi el vincle impalpable entre objecte i persona. "