INSPIRATIONAL BOOK 2021

INSPIRATIONAL BOOK 2021

Canviant per seguir creixent. Arlex mostra la seva nova imatge, en el seu inspirational book, l’eina del seu equip de treball que fusiona l’experiència de la empresa, les propostes dels dissenyadors y la feina dels seus professionals. La empresa s’està preparant per un nou començament.