MACBA

ARQ. JORDI JULIAN BARCELONA 2008

MACBA

Els antecedents de l'actual Museu d’Art Contemporani de Barcelona es remunten a 1959, quan el crític d'art Alexandre Cirici Pellicer va defensar la necessitat de crear un museu d'art contemporani a Barcelona. En 1986 l'Ajuntament de Barcelona, amb Pascual Maragall al capdavant, va proposar a l'arquitecte nord-americà Richard Meier que es fes càrrec del projecte del nou museu.

Finalment, en 1987 es va constituir la Fundació Museu d’Art Contemporani, presidida per l'empresari Leopoldo Rodés, que va marcar l'entrada de la iniciativa privada en el projecte. El MACBA es va inaugurar públicament el 28 de novembre de 1995. Des de la seva creació fins avui, ha estat dirigit per Daniel Giralt-Miracle (1988-1994), Miquel Molins (1995-1998), Manuel J. Borja-Villel (1998-2007) i Bartomeu Marí (des de 2008). Actualment el Museu d'Art Contemporaneo de Brcelona és un dels museus més importants d'Europa.